22/02/20  Chuyên môn  410
TÀI LIỆU ÔN TẬP KHỐI 4
 22/02/20  Chuyên môn  332
TÀI LIỆU ÔN TẬP KHỐI 3
 22/02/20  Chuyên môn  356
TÀI LIỆU ÔN TẬP KHỐI 1
 25/04/16  Chuyên môn  437
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên bộ môn Vật Lý!Khi nghe cô giới thiệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :"Ôi, giáo viên Vật Lý, chắc cô nghiêm khắc lắm đây...". Nhưng nụ cười trìu mến và sự cởi mở, thân thiện của cô đã khiến tôi nghĩ ...